Hvem er vi

Lindehuset har både vuggestue og børnehave, og har garantinormering til 30 børn. Som udgangspunkt optages de børn, der er på venteliste. Ved spørgsmål til optag i Lindehuset, skal pladsanvisningen Vejen kommune kontaktes. 

Det år barnet fylder 6 år, starter barnet i førskole 1. april på Jels skole. I forbindelse med opstart i skole afholdes der en samtale mellem Lindehuset og forældre.

Lindehuset har 7 fastansatte, fordelt på pædagoger, pædgogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og køkkenpersonale, der laver mad til vuggestuebørnene. Derudover er der pædagogstuderende, pædagogisk assistent studerende, samt personer i løntilskud.

Lindehuset bruger nærmiljøet i pædagogisk praksis, og der arbejdes systematisk med de pædagogiske læreplaner og i små læringsgrupper, hvor der sættes læringsmål, og færdighedsmål for de enkelte børn og for gruppen.

Relationer og sprog har et særligt fokus, og der skabes udviklende miljøer både ude og inde, med henblik på at fremme barnets muligheder i livet. 

Lindehuset er en lille institutionen hvor genkendelighed og forudsigelig er centralt i forhold til at fremme barnets muligheder i livet.

Den pædagogiske læreplan for Lindehuset børnehave finder du her og for vuggestuen her.

Vi er en del af Dagtilbud Område 2 - læs mere om område 2 her.